سلام اسم من تن تنه کارم  خبرنگاریه به بیشتره کشور ها سفر کردم میخوام به ایران هم بیام 
اینم سایتمه. 
Image and video hosting by TinyPic"