نویسندهٔ ماجراهای تن‌تن، «ژرژ پراسپر رمی» اهل اتربک ، شهری
 در نزدیکی بروکسل بود که با نام مستعار هِرژه کار می‌کرد. ژرژ رمی
 که بعد ها اسم مستعار هرژه را برای خود برگزید در 22 می
 سال ۱۹۰۷ در اتربک ، شهری در نزدیکی بروکسل در کشور بلژیک
 بدنیا آمد. او با خلق پسری بنام تن تن توانست جذابترین،
 زیبا ترین و در عین حال پر فروش ترین مجموعه کتب های مصو
ر قرن بیستم را به دنیا معرفی کند.در سال ۱۹29 اولین داستان 
از این مجموعه فرار از شوروی بصورت سیاه و سفید و
هفته ای یک صفحه در مجله قرن بیستم کوچولو چاپ شد . ۸ کتاب دیگر این
 مجموعه نیز در ابتدا بصورت سیاه و سفید بچاپ رسیدندند
 و سپس در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به درخواست انتشارات کاسترمن 
که ناشر کتاب های تن تن بود، رنگی شدند.
اولین کتاب‌های تن‌تن به این دلیل که با رگه‌های نژادپرستی و با 
شکوه نشان دادن استعمار اروپاییان همراه بود و نیز به خاطر این کتاب 
همچنین از سوی هواداران حیات‌وحش به خاطر شکار و بی رحمی 
مورد انتقاد قرار گرفت. هرژه بعد از چندی این انتقادات را پذیرفت و از
دههٔ ۱۹34 به بعد کتاب‌های تن‌تن لحن متفاوتی پیدا کر
د و حامل پیام‌های بشردوستانه شد. در سال ۱۹۴۶ هرژه با کمک یکی
 از دوستانش به نام ریموند لابلانک مجله تن‌تن را به راه انداخت 
که بلافاصله با استقبال شدید مردم روبه‌رو شد.

 by: fa.wikipedia.org